SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 im. gen. Józefa Bema w Poznaniu

Zakończenie roku szkolnego

Dnia 24.06.2022r. odbędzie się zakończenie roku szkolnego według następującego harmonogramu:

08:00 – klasy 1-3

09:00 – klasy 4-5

10:00 – klasy 6-7

11:00 – klasy 8

Skip to content