SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 im. gen. Józefa Bema w Poznaniu

Dyrekcja

Dyrektor Szkoły mgr Barbara Kuśnierczak – sekretariat@sp23.com.pl

Z-ca Dyrektora Szkoły mgr Lidia Banaś – sekretariat@sp23.com.pl

Skip to content