godlo
sp23

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 im. gen. Józefa Bema w Poznaniu

ue

O projekcie

We wrześniu 2020 roku rozpoczęliśmy kolejną przygodę z programem Erasmus. Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego. (https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/informacje-o-programie/).

Tytuł projektu, którego jesteśmy głównym koordynatorem brzmi: Save your environment, save your future. Jego celem jest zachęcenie (zwłaszcza) młodszych uczniów do oderwania się od komputerów i wszelkich urządzeń elektronicznych oraz do spędzania więcej czasu na świeżym powietrzu, wraz ze swoimi rówieśnikami. Będziemy wskazywali, co można robić poza domem, jakie zabawy zorganizować tak, by były one przyjemne, ale i dostarczyły wiedzy na temat środowiska. Naszym partnerami są szkoły z Rumunii, Hiszpanii, Litwy oraz Turcji. Mamy nadzieję, że działania projektowe rozwiną pasje naszych uczniów, wskażą im nowe sposoby spędzania wolnego czasu oraz nauczą, że dbanie o środowisko jest jednym z najważniejszych wyzwań obecnych czasów.

Skip to content