godlo
sp23

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 im. gen. Józefa Bema w Poznaniu

ue

O projekcie

W roku szkolnym 2020/2021 dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej, rozpoczynamy realizację projektu „Przygoda z matematyką i informatyką! Wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych szansą na lepszą przyszłość!”.

Od października 2020 będą dostępne dla dzieci z klas IV-VIII dwie pracownie wyposażone w najwyższej klasy sprzęt oraz pomoce dydaktyczne: matematyczna i informatyczna. Uczniowie korzystać będą z nich w trakcie zajęć dodatkowych z matematyki i informatyki wykraczających poza podstawę programową oraz zajęć wyrównawczych.

W ramach przedmiotowego projektu dla najzdolniejszych uczniów zrealizowane zostaną również wykłady prowadzone przez pracowników UAM pod nazwą „I Ty możesz zostać Stevem Jobsem” (co najmniej raz na semestr).

Projekt zakłada także podwyższenie kwalifikacji nauczycieli naszej szkoły, poprzez ich udział w szkoleniach i studiach podyplomowych.

Wszystkie dodatkowe zajęcia rozpoczną się od 01.10.2020 roku, a realizacja projektu potrwa do 31.01.2023 roku.

Całkowita wartość projektu 746 293, 75 zł

kwota dofinansowania 708 979,06 zł w tym środki wspólnotowe 634 349,68 zł

Skip to content