SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 im. gen. Józefa Bema w Poznaniu

Szanowni Państwo!

Nabór do klas 1

Informujemy o terminach naboru wniosków do kl. I Szkoły Podstawowej nr 23 w Poznaniu
Więcej informacji pod adresem: https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/dokumenty

Skip to content