godlo
sp23

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 im. gen. Józefa Bema w Poznaniu

ue

Nauczyciele uczący w roku szkolnym 2023/2024

Edukacja wczesnoszkolna

 • Urszula Bilicka
 • Jolanta Danielak
 • Krystian Hałat
 • Joanna Morkowska
 • Katarzyna Orzechowska
 • Alicja Poźniak
 • Małgorzata Skrzypczak
 • Magdalena Szlachetka

Język Polski

 • Longina Miedziak
 • Agata Miśtak
 • Dorota Rybicka

Język Angielski

 • Magdalena Felska
 • Anita Kościelniak
 • Edyta Mańka

Język Niemiecki

 • Urszula Bąk
 • Marek Piątek

Historia

 • Katarzyna Marciniak

Wiedza o Społeczeństwie

 • Katarzyna Marciniak

Muzyka

 • Aldona Kołodziejczak

Plastyka

 • Aldona Kołodziejczak

Matematyka

 • Ewa Gumna
 • Renata Pietrzak

Przyroda

 • Agnieszka Wachowicz-Wyskiel

Biologia

 • Agnieszka Wachowicz-Wyskiel

Geografia

 • Agnieszka Wachowicz-Wyskiel

Fizyka

 • Krzysztof Klimecki

Chemia

 • Krzysztof Klimecki

Informatyka

 • Lidia Banaś
 • Krzysztof Klimecki
 • Patrycja Schepke

Technika

 • Patrycja Schepke

Edukacja dla Bezpieczeństwa

 • Krzysztof Klimecki

Wychowanie fizyczne

 • Mikołaj Brożyński
 • Alicja Michalska
 • Justyna Pomietlak

Wychowanie do życia w rodzinie

 • Joanna Morkowska

Doradztwo Zawodowe

 • Joanna Morkowska

Religia

 • Anna Berlin
 • Anna Sitarz

Etyka

 • Jakub Kapusto

Wychowawca świetlicy

 • Magdalena Dembińska
 • Tetiana Dmytriieva
 • Krystian Hałat
 • Jakub Kapusto
 • Olha Mykhailyk
 • Lidia Suberlak
 • Patrycja Schepke

Nauczyciele wspomagający:

 • Żaneta Kubaszewska-Brudło
 • Małgorzata Prosińska-Bryła

Pedagog Szkolny

 • Patrycja Stankiewicz

Psycholog Szkolny

 • Aleksandra Kubiak

Pedagog specjalny

 • Żaneta Kubaszewska-Brudło

Biblioteka

 • Malwina Jakobsze

Skip to content