godlo
sp23

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 im. gen. Józefa Bema w Poznaniu

ue

Dyrekcja

Dyrektor Szkoły mgr Marek Piątek – sekretariat@sp23.com.pl

Z-ca Dyrektora Szkoły mgr Lidia Banaś – sekretariat@sp23.com.pl

Skip to content