godlo
sp23

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 im. gen. Józefa Bema w Poznaniu

ue

Stomatolog

Gabinet stomatologiczny w szkole (gabinet pielęgniarki) będzie działać od 29 stycznia br. w godzinach zgodnie z harmonogramem:
pn 11-14
wt 8.30-14
śr 11-14
czw 8.30-14
pt 11-14
Wobec powyższego prosimy o składanie u wychowawcy deklaracji zgody na objęcie opieką stomatologiczną dziecka w terminie do 26.01.2023 r.
Zakres świadczonych usług w ramach współpracy oraz deklaracja zgody rodzica są zawarte w załącznikach.

Deklaracja, zgody

Szanowni Państwo,

            jest mi niezmiernie miło, że mogę sprawować opiekę stomatologiczną nad Państwa dziećmi, uczniami Szkoły Podstawowej numer 23 w Poznaniu zgodnie z ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami z dnia 12 kwietnia 2019 r. W ramach współpracy stomatologa ze szkołą uczniom zapewnia się regularną kontrolę zdrowia jamy ustnej, wykrywanie wad rozwojowych i ortodontycznych twarzoczaszki oraz profilaktykę i leczenie choroby próchnicowej.

            Objęcie opieką stomatologiczną polega na przeprowadzaniu regularnych przeglądów dentystycznych u uczniów, czyli co 3-miesięczne kontrole zdrowia jamy ustnej. Badania będą odbywać się systematycznie przez tydzień, bądź dwa tygodnie  w godzinach porannych, podczas zajęć lekcyjnych.. Po przeprowadzonym badaniu uczeń otrzymuje informację o wyniku badania. Rodzic decyduje o podjęciu kontynuacji leczenia i o wyborze gabinetu. Ma on możliwość umówić dziecko na wizytę stomatologiczną w gabinecie partnerskim poza kolejnością przyjęć za pomocą rejestracji telefonicznej pod numerem 603346242. Wizyty odbywają si w czwartki i piątki po południu, a podczas ich trwania, obecność  rodzica jest obowiązkowa.

Dokładne godziny przyjęć zostaną Państwu przekazane w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Świadczenia finansowane są w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, zatem opieka stomatologiczna jest nieodpłatna. Zarówno profilaktyka stomatologiczna jak i leczenie próchnicy odbywa się zgodnie z najnowszymi standardami w zakresie postępowania i wyboru zastosowanych materiałów. Materiałem do wypełnień jest przezroczysty, polerowany materiał kompozytowy na bazie żywicy, a profilaktyka fluorkowa, której zadaniem jest wbudowanie się cząsteczek fluoru bezpośrednio w strukturę szkliwa, wykonywana jest preparatem Duraphat

Biorąc pod uwagę tempo rozwoju choroby próchnicowej u dzieci i młodzieży związanej z inną niż u dorosłych budową anatomiczną zębiny i kanalików zębinowych (szerszych), wskazane jest regularne kontrolowanie  i dbanie o zdrowie i higienę jamy ustnej.

Jestem do Pańskiej dyspozycji,

                                                                                              lek.dent.Monika Basiewicz PWZ 3869916

INSTRUKCJA KARTECZKI INFORMACYJNEJ

  1. Każde dziecko po badaniu otrzymuje karteczkę informacyjną z wynikiem badania:

Znajdziemy tam:

OCENA ZDROWIA I HIGIENY JAMY USTNEJ

BDB – brak aktywnych stadiów próchnicy, brak zalegającego osadu miękkiego

DB- jedno aktywne stadium próchnicy w stopniu średnim, bądź 2 aktywne stadia próchnicy w stopniu powierzchniowym (tzw. “ząb do obserwacji”) bądź zalegający osad miękki

NIEZADOWALAJĄCA –  więcej niż jedno aktywne stadium próchnicy w stopniu średnim z zalegającym osadem miękkim lub bez

NIEDOSTATECZNA- mnogie aktywne stadia próchnicy i zalegający osad miękki

OCENA KONIECZNOŚCI WDROŻENIA LECZENIA INWAZYJNEGO PRÓCHNICY

ZĘBY STAŁE DO LECZENIA – podana ilość (słownie: jeden/dwa/x)

*według oceny lekarza przeprowadzającego badanie, istnieje konieczność leczenia inwazyjnego zęba stałego zajętego próchnicą, czyli otwarcie i oczyszczenie ubytku przy pomocy wiertła oraz zamknięcie go za pomocą szczelnego materiału wypełniającego

*wskazanie zęba do leczenia nie określa stopnia nasilenia próchnicy, zarówno ząb całkowicie zajęty próchnicowo, klasyfikujący się być może do leczenia endodontycznego, jak i ząb z próchnicą średnią na karteczce informacyjnej opisane są w ten sam sposób

ZĘBY MLECZNE DO LECZENIA – podana ilość (słownie: jeden/dwa/x)

*według oceny lekarza przeprowadzającego badanie, istnieje konieczność leczenia inwazyjnego zęba mlecznego zajętego próchnicą, czyli otwarcie i oczyszczenie ubytku przy pomocy wiertła oraz zamknięcie go za pomocą szczelnego materiału wypełniającego

*wskazanie zęba do leczenia nie określa stopnia nasilenia próchnicy, zarówno ząb całkowicie zajęty próchnicowo, klasyfikujący się być może do leczenia endodontycznego, jak i ząb z próchnicą średnią na karteczce informacyjnej opisane są w ten sam sposób

ZĘBY STAŁE DO OBSERWACJI – podana ilość (słownie: jeden/dwa/x)

*według oceny lekarza przeprowadzającego badanie nie istnieje konieczność leczenia inwazyjnego zęba, natomiast występuje w nim pewna nieprawidłowość

*zwykle są to zęby z powierzchowną demineralizacją, którą da się zatrzymać stosując profilaktykę fluorkową i właściwe oczyszczanie powierzchni zęba

*mogą to być również zęby ze starymi, przebarwionymi wypełnieniami

*Jeśli na karteczce znajdzie się wskazanie na ząb do obserwacji, warto umówić dziecko na wizytę indywidualną w obecności rodzica

ZĘBY MLECZNE DO OBSERWACJI – podana ilość (słownie: jeden/dwa/x)

*według oceny lekarza przeprowadzającego badanie nie istnieje konieczność leczenia inwazyjnego zęba, natomiast występuje w nim pewna nieprawidłowość

*zwykle są to zęby z powierzchowną demineralizacją, którą da się zatrzymać stosując profilaktykę fluorkową i właściwe oczyszczanie powierzchni zęba

*mogą to być również zęby ze starymi, przebarwionymi wypełnieniami

*Jeśli na karteczce znajdzie się wskazanie na ząb do obserwacji, warto umówić dziecko na wizytę w obecności rodzica

*** na karteczce informacyjnej nie znajdzie się informacja o wskazaniu zębów mlecznych do usunięcia, gdyż jest to zbyt złożona i indywidualna kwestia.

KONSULTACJA ORTODONTYCZNA

Wskazanie na konieczność konsultacji ortodontycznej, bądź jej brak. Na karteczce informacyjnej występuje krótka informacja TAK/NIE . Lekarz przeprowadzający badanie nie wie czy dziecko jest już objęte opieką ortodontyczną, zatem jeśli wskazana zostanie odpowiedź TAK, a dziecko jest pod opieką ortodonty, nie należy zwracać uwagi na tę sugestię. Jeśli wskazana zostanie odpowiedź TAK i rodzic ma wątpliwości czy taka konsultacja jest niezbędna, bądź chciałby dowiedzieć się więcej na ten temat, może umówić wizytę w gabinecie z dzieckiem i poruszyć tę kwestię. Wskazanie wizyty ortodontycznej może wystąpić również u dzieci z drobną wadą, gdzie kwestią są względy estetyczne.

  1. Dziecko zobowiązane jest do przekazania karteczki informacyjnej rodzicom. Zostaną Państwo poinformowani z wyprzedzeniem o terminach wizyt stomatologa.

REJESTRACJA TELEFONICZNA

Rejestracja telefoniczna dostępna pod numerem telefonu 603346242 od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00-20:00

W przypadku braku odpowiedzi, zostanie nawiązany zwrotny kontakt telefoniczny.

GODZINY FUNKCJONOWANIA GABINETU

Gabinet stomatologii dziecięcej przy ulicy Strzeleckiej 11 w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej ,, Otwarte Drzwi – Premium” znajduje się na pierwszym piętrze w lewej części budynku. Po wejściu przywita nas recepcja, gdzie należy potwierdzić swoją tożsamość i można kierować się do gabinetu zgodnie ze wskazówkami. Gabinet czynny jest przez dwa popołudnia w tygodniu, w czwartek i piątek. Dokładne godziny funkcjonowania zostaną Państwu przekazane w przeciągu najbliższych dwóch tygodni.

FINANSOWANIE Z NFZ

Świadczenia kontraktowane są w ramach umowy Stomatologia Monika Basiewicz z Narodowym Funduszem Zdrowia, czyli są nieodpłatne. Leczenie próchnicy w gabinecie jest również nieodpłatne. Do wypełnień zębów stałych wykorzystywane są najlepsze dostępne materiały kompozytowe (przezroczyste). Po badaniu pacjenta pojawia się wpis w IKP (internetowe konto pacjenta) terminy wpisów mogą się nieznacznie różnić z uwagi na ilość uczniów przystępujących do opieki stomatologicznej.

ZESPÓŁ STOMATOLOGICZNY

Monika Basiewicz

Absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w 2021 roku, szczególne zainteresowanie stomatologią dziecięcą pojawiło się podczas zajęć w Katedrze Stomatologii Dziecięcej, co zaowocowało stażem w przychodni PERDENT Joanna Perek specjalizującej się w pracy z dziećmi. Obecnie pracuje w kilku gabinetach, również jako dentystka szkolna  w Gminie Łubowo w Szkołach Podstawowych Owieczki, Fałkowo, Lednogóra, Łubowo. 

Milena Sołtysiak

Absolwentka  kierunku higiena stomatologiczna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zajmująca się się badaniem oraz profilaktyką stomatologiczną dzieci i młodzieży.

Skip to content